f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป
ลงวันที่ 08/03/2567

กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป

นายสราวุธ ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยว่า ด้วยขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูร้อนตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ที่ผ่านมา ส่งผลให้เกิดสถานการณ์ภัยแล้งโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประชาชนหลายจังหวัดได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำในการอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันและเพื่อทำการเกษตร กรมทางหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคจึงได้ร่วมกันดำเนินโครงการ “กรมทางหลวง – การประปาส่วนภูมิภาค รวมใจต้านภัยแล้ง” ปีที่ 19 โดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ให้การสนับสนุนน้ำประปา เพื่อแจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือผู้ประสบภัยและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนผ่านหน่วยงานในสังกัดกรมทางหลวงทั่วประเทศ ได้แก่ สำนักงานทางหลวง 18 แห่ง แขวงทางหลวง 104 แห่ง และหมวดทางหลวง 581 แห่ง
อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวต่อไปว่า กรมทางหลวงได้จัดเตรียมรถบรรทุกน้ำ อุปกรณ์ และบุคลากร ในการเข้าให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่อย่างทันท่วงที พร้อมสนับสนุนทุกหน่วยงานในพื้นที่ในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้แก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ซึ่งกรมทางหลวงจะดำเนินโครงการดังกล่าวตั้งแต่เดือนมีนาคม 2567 เป็นต้นไปและตามการร้องขอของประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ ประชาชนหรือหน่วยงานใดประสบปัญหาขาดแคลนน้ำ สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง)

8 มีนาคม 2567
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง


'