f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
256 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.49+000 - กม.53+045 ปริมาณงาน 33,488 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/259/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
257 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 1 ระวหว่าง กม.1+268 - หม.2+229 และ กม.6+316 - กม.8+640 ปริมาณงาน 22,994 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/270/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
258 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.14+215 - กม.17+800,กม.21+370-กม.21+750 และ กม.21+982 - กม.22+925 ปริมาณงาน 45,782 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/263/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
259 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.354+140 - กม.355+750 และ กม.361+725 - กม.363+750 ปริมาณงาน 48,794 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/258/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
260 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.27+634 -กม.32+480 ปริมาณงาน 29,076 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/271/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
261 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1105 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไฮ้ฮ้า - งิ้วงาม ระหว่าง กม.2+864 - กม.4+390,กม.4+850 - กม.6+883 และ กม.7+943 - กม.8+910 ปริมาณงาน 27,448 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/252/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
262 งาน้จ้างทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.81+442 - กม.81+900 และ กม.84+070 - กม.86+175 ปริมาณงาน 23,403 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/280/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
263 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตอน 1 ระหว่าง กม.26+420 - กม.28+320 และ กม.31+161 - กม.32+724 ปริมาณงาน 31,385 ตร.ม 18/03/2563 สทล.5.1/268/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
264 งานจ้างเหมาทำการบูระณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 1 ระหว่าง กม.25+625 - กม.28+245 และ กม.37+300- กม.38+352 ปริมาณงาน 27,738 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/255/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
265 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอนวังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.6+070 - กม.6+953 , กม.12+600 - กม.16+157.841 , กม.17+575-กม.18+075 และ กม.22+000-กม.24+465 ปริมาณงาน 54,779 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/282/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
266 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ระหว่าง กม.7+820 - กม.11+237 ปริมาณงาน 29,143 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.2/901 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
267 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.8+863.880 - กม.13+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 สทล.5.1/295/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
268 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+070 และ กม.16+157.841 - กม.17+637.274 ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/03/2563 สทล.5.1/296/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
269 จ้างเหมาทำการโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.7+235 - กม.8+065 ปริมาณ 1 แห่ง 16/03/2563 558/ม.2/28/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
270 จ้างเหมาทำการโคงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วัสสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.2+620 - กม.3+580 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 558/ม.2/27/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 256 ถึง 270 จาก 331 รายการ