f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
301 งานจ้างเหมาทำการโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด – นาไพร ระหว่าง กม.341+075 – กม.342+175 ปริมาณงาน 1.100 กม. 30/08/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/182/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
302 งานจ้างเหมาทำการก่อสร้างปรับปรุงอาคารที่พักอาศัย 16 ครอบครัว (แฟลต) 09/08/2562 558/ม.2/43/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
303 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและถางป่าในเขตทางหลวง ในสายทางควบคุมของแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 จำนวน 1 งาน 21/06/2562 อต.2/ม.2/39/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
304 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 8,000 ลิตร 20/06/2562 558/60/62/157 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
305 จ้างเหมาทำการกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1341 ตอนควบคุม 0100 ตอน ทางเข้าเขื่อนดิน ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+690 ปริมาณงาน 0.640 กม. 07/06/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/115/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
306 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 12 ระหว่าง กม.30+875 - กม.31+125 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 558/ม.2/35/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
307 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 10 ระหว่าง กม.28+500 - กม.28+855 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 อต.2/ม.2/33/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
308 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 9 ระหว่าง กม.24+050 - กม.24+175 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 558/ม.2/32/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
309 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 11 ระหว่าง กม.29+075 - กม.29+650 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 558/ม.2/34/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
310 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 8 ระหว่าง กม.23+630 - กม.23+710 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 558/ม.2/31/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
311 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 6 ระหว่าง กม.19+345 - กม.19+530 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 558/ม.2/29/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
312 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 7 ระหว่าง กม.20+325 - กม.20+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 558/ม.2/30/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
313 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 3 ระหว่าง กม.12+050 - กม.12+530 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 558/ม.2/26/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
314 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 5 ระหว่าง กม.15+190 - กม.15+295 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 558/ม.2/28/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
315 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 4 ระหว่าง กม.14+950 - กม.15+230 22/05/2562 558/ม.2/27/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 301 ถึง 315 จาก 330 รายการ