f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
316 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.8+600 - กม.8+955 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/05/2562 558/ม.2/25/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
317 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.5+975 - กม.6+315 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2562 558/ม.2/24/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
318 จ้างเหมาทำการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัดอุตรดิตถ์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 010 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.8+975 - กม.9+120 ปริมาณงาน 1 แห่ง 21/05/2562 558/ม.2/23/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
319 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ 05/04/2562 558/40/62/113 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
320 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,174 ต้น 18/01/2562 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/7/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
321 งานจ้างเหมาทำการค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ปริมาณงาน 1,174 ต้น 10/01/2562 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
322 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวงคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+125 - กม.375+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง 07/12/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/325/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
323 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.13+900 - กม.17+000 ปริมาณงาน 18,600 ตร.ม. 04/12/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/322/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
324 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.53+000 - กม.54+165 ปริมาณงาน 10,903 ตร.ม. 03/12/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/323/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
325 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.64+500 - กม.66+425 ปริมาณงาน 17,901 ตร.ม. 03/12/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/324/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
326 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด (ตอน 1 - ตอน 4) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.46+862 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/327/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
327 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด (ตอน 1 - ตอน 6) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.44+100 - กม.65+173 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 30/11/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/328/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
328 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ (ตอน 1 - ตอน 2) ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.3+217 - กม.3+903 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/326/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
329 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต – น้ำพร้า (ตอน 1 - ตอน 4) ตำบลนางพญา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.4+090 - กม.40+690 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/11/2561 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/329/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
330 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 29 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2561 558/40/62/1 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 316 ถึง 330 จาก 330 รายการ