f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 วังสีสูบ - ผาเลือด ตำบลผาจุก, ตำบลบ้านด่าน อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.12+300 - กม.18+200 (เป็นตอนๆ) 02/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/181/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
92 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 น้ำปาด - ปากนาย อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.50+970 - กม.95+735 (เป็นตอนๆ) 02/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/184/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
93 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมืองอุตรดิตถ์, ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.9+500 - กม.30+112 (เป็นตอนๆ) 01/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/166/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
94 จ้างก่อสร้างพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.2+520-กม.10+725 (เป็นตอนๆ) 01/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/165/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
95 จ้างเหมาทำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1123 ตอนควบคุม 0100 ทางเข้าบ่อเบี้ย ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.6+400 (เป็นตอน ๆ) 01/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/169/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
96 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาโครงสร้างและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.374+700 - กม.396+283 (เป็นตอนๆ) 01/04/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/170/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
97 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 3 ระหว่าง กม.40+500 - กม.43+576 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,748 ม.) 27/03/2563 อต.2/ม.2/6/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
98 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตอน 1 ระหว่าง กม.19+166 - กม.19+500 และ กม.28+320 - กม.31+161 ปริมาณงาน 29,523 ตร.ม. 19/03/2563 สทล.5.1/278/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
99 งานจ้างเหมาทำการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโครงข่ายคมนาคม ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ตำบลงิ้วงาม อำเภอเมือง ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา ระหว่าง กม.9+500 - กม.30+112 (เป็นตอนๆ) 20/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/128/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
100 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ระหว่าง กม.40+065 - กม.45+245 ปริมาณงาน 33,670 ตร.ม. 19/03/2563 สทล.5.1/261/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
101 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตอน 1 ระหว่า กม.28+320 - กม.19+500 และกม.28+320-กม.31+161 ปริมาณงาน29,523 ตร.ม 19/03/2563 สทล.5.1/278/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
102 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 1 ระวหว่าง กม.1+268 - หม.2+229 และ กม.6+316 - กม.8+640 ปริมาณงาน 22,994 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/270/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
103 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.14+215 - กม.17+800,กม.21+370-กม.21+750 และ กม.21+982 - กม.22+925 ปริมาณงาน 45,782 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/263/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
104 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.27+634 -กม.32+480 ปริมาณงาน 29,076 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/271/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
105 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1105 ตอนควบคุม 0100 ตอน ไฮ้ฮ้า - งิ้วงาม ระหว่าง กม.2+864 - กม.4+390,กม.4+850 - กม.6+883 และ กม.7+943 - กม.8+910 ปริมาณงาน 27,448 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/252/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 91 ถึง 105 จาก 149 รายการ