f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0502 ตอน น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.354+140 - กม.355+750 และ กม.361+725 - กม.363+750 ปริมาณงาน 48,794 ตร.ม. 18/03/2563 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
107 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0202 ตอน เขื่อนสิริกิติ์ - ห้วยหูด ระหว่าง กม.49+000 - กม.53+045 ปริมาณงาน 33,488 ตร.ม. 18/03/2563 - แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
108 งาน้จ้างทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.81+442 - กม.81+900 และ กม.84+070 - กม.86+175 ปริมาณงาน 23,403 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/280/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
109 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตอน 1 ระหว่าง กม.26+420 - กม.28+320 และ กม.31+161 - กม.32+724 ปริมาณงาน 31,385 ตร.ม 18/03/2563 สทล.5.1/268/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
110 งานจ้างเหมาทำการบูระณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 1 ระหว่าง กม.25+625 - กม.28+245 และ กม.37+300- กม.38+352 ปริมาณงาน 27,738 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/255/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
111 งานจ้างเหมาทำการเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอนวังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.6+070 - กม.6+953 , กม.12+600 - กม.16+157.841 , กม.17+575-กม.18+075 และ กม.22+000-กม.24+465 ปริมาณงาน 54,779 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.1/282/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
112 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1176 ตอนควบคุม 0100 ตอน ท่าโพธิ์ - บ้านสวน ระหว่าง กม.7+820 - กม.11+237 ปริมาณงาน 29,143 ตร.ม. 18/03/2563 สทล.5.2/901 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
113 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.8+863.880 - กม.13+200 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/03/2563 สทล.5.1/295/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
114 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมก่อสร้าง ปรับปรุง สะพานและอาคารระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 1106 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังสีสูบ - ผาเลือด ระหว่าง กม.5+000 - กม.6+070 และ กม.16+157.841 - กม.17+637.274 ปริมาณงาน 2 แห่ง 17/03/2563 สทล.5.1/296/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
115 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501,0502 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด - นาไพร ระหว่าง กม.319+500 - กม.320+340 และทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ระหว่าง กม.46+100 - กม.46+714 ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/03/2563 สทล.5.1/294/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
116 งานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.49+350 - กม.49+550 และ กม.62+385 – กม.63+715 ปริมาณงาน 2 แห่ง 13/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/84/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
117 ประกวดราคางานจ้างเหมาทำการงานแก้ไขและป้องกันน้ำกัดเซาะ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 2 ระหว่าง กม.60+015 – กม.60+065 ปริมาณงาน 1 แห่ง 13/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่ 2/ม.2/85/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
118 งานจ้างเหมาทำการงานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+725 - กม.2+115 ปริมาณงาน 10,222 ตร.ม. 13/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/81/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
119 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ตอน 2 ระหว่าง กม.30+050 - กม.30+500 และ กม.30+720 - กม.31+700 ปริมาณงาน 12,871 ตร.ม. 13/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/82/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
120 งานจ้างเหมาทำการซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.18+760 - กม.19+900 และ กม.20+332 - กม.21+468 ปริมาณงาน 14,106 ตร.ม. 13/03/2563 สทล.5/ขท.อุตรดิตถ์ที่2/ม.2/86/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 149 รายการ