f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2567 558/60/67/198 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
2 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 558/40/67/197 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
3 ซื้อทรายหยาบ จำนวน 10 ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 558/60/67/196 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 30 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 558/45/67/195 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 558/30/67/67 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2567 558/60/67/191 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/06/2567 558/60/67/190 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2567 558/60/67/189 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
9 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2567 558/60/67/188 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
10 จ้างซ่อมวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/06/2567 558/-/67/33 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
11 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567 558/35/67/186 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
12 ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร KYOCERA TA5002I TK6329 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567 558/40/67/185 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567 558/60/67/184 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
14 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและถางป่าสองข้างทางในเขตทางหลวง 17/06/2567 558/ม.2/30/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
15 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2567 558/60/67/183 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 1 ถึง 15 จาก 869 รายการ