f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
136 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 8,894 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2567 558/35/67/90 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
137 งานจ้างเหมาขุดลอกรางระบายน้ำในเขตทางหลวง 04/01/2567 558/ม.2/13/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
138 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2567 558/60/67/87 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
139 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2566 558/40/67/84 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
140 ซื้อกล่องเกเบี้ยน (Zince Gabions) ขนาด 2.00x1.00x1.00 ม.(Z8/2.7) จำนวน 15 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2566 558/60/67/85 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
141 ซื้อหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 250 วัตต์ มอก.1955-2551 จำนวน 20 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2566 558/45/67/83 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
142 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2566 558/45/67/82 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
143 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2566 558/40/67/02 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
144 ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2566 558/60/67/79 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
145 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2566 558/40/67/80 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
146 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2566 558/60/67/78 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
147 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2566 558/30/67/19 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
148 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 217 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2566 558/60/67/77 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
149 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2566 558/30/67/20 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
150 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2566 558/60/67/76 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 136 ถึง 150 จาก 869 รายการ