f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2566 558/40/67/84 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
107 ซื้อกล่องเกเบี้ยน (Zince Gabions) ขนาด 2.00x1.00x1.00 ม.(Z8/2.7) จำนวน 15 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2566 558/60/67/85 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
108 ซื้อหลอดไฟฟ้าแสงสว่าง ขนาด 250 วัตต์ มอก.1955-2551 จำนวน 20 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2566 558/45/67/83 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2566 558/45/67/82 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
110 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/12/2566 558/40/67/02 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
111 ซื้อไม้เนื้อแข็ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2566 558/60/67/79 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
112 ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2566 558/40/67/80 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
113 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2566 558/60/67/78 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
114 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2566 558/30/67/19 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
115 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 217 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2566 558/60/67/77 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
116 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2566 558/30/67/20 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
117 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/12/2566 558/60/67/76 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
118 ซื้อปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ จำนวน 100 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2566 558/60/67/75 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
119 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/12/2566 558/60/67/73 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
120 ซื้อเทปสะท้อนแสงสีน้ำเงิน ขนาด 30 นิ้ว (High Intensity Prismatic Grade) จำนวน 50 หลา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/12/2566 558/60/67/72 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 106 ถึง 120 จาก 836 รายการ