f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ซื้ออิกนิเตอร์ ขนาด 250 วัตต์ มอก.61347-2560 จำนวน 50 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 558/45/67/113 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
122 ซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 30/01/2567 558/30/67/29 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
123 ซื้อวัสดุเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (งานเงินทุน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 558/40/67/05 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
124 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/01/2567 558/45/67/110 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
125 ซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 558/45/67/107 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
126 ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2567 558/35/67/106 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
127 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2567 558/60/67/102 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
128 ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2567 558/80/67/100 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
129 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/01/2567 558/60/67/99 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
130 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2567 558/60/67/94 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
131 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2567 558/45/67/93 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
132 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2567 558/60/67/95 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
133 งานจ้างเหมาถางป่าสองข้างทางในเขตทางหลวง 10/01/2567 558/ม.2/14/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
134 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/01/2567 558/60/67/92 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
135 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2567 558/60/67/89 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
แสดง 121 ถึง 135 จาก 869 รายการ