f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงาน แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
ปีงบประมาณ 2567
รหัสแผนการจัดซื้อจัดจ้าง P67030044611
ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1045 ตอนควบคุม 0201 ตอน วังสีสูบ - เขื่อนสิริกิติ์ ระหว่าง กม.8+873 - กม.9+685 ปริมาณงาน 14,226 ตร.ม.
จำนวนเงินงบประมาณโครงการ 11,000,000.00 บาท
สถานะ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
วันที่ประกาศ 25/03/2567
เดือนปีที่คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 04/2567
เอกสารแนบ ดาวน์โหลด
หมายเหตุ