f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ ระหว่าง กม.2+115 - กม.4+510 ปริมาณงาน 18,160 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด ตอน 1 ระหว่าง กม.3+585 - กม.4+865 และ กม.26+000 - กม.27+400 ปริมาณงาน 20,091 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.3+953 - กม.6+553 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐาน ทางหลวงหมายเลข 1243 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปางไฮ - ห้วยไผ่ ระหว่าง กม.13+604 - กม.18+000 ปริมาณงาน 39,290 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 3 ระหว่าง กม.72+688 - กม.74+770 ปริมาณงาน 18,918 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1268 ตอนควบคุม 0200 ตอน นาเจริญ - ปางไฮ ตอน 1 ระหว่าง กม.59+640 - กม.60+620 และ กม.60+820 - กม.62+865 ปริมาณงาน 18,150 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 25/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ประจำปี 2567 งานจ้างเหมาทำการงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ตอน 1 ระหว่าง กม.51+445 - กม.53+000, กม.61+000 - กม.61+400 และกม.63+200 - กม.63+525 ปริมาณงาน 20,640 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 18/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.18+025 - กม.19+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 18/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการงานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง สาย 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต-น้ำพร้า ตอน 2 ระหว่าง กม.0+260-กม.0+265,กม.0+340-กม.0+345 ,กม.9+625-กม9+630 และ กม.12+000-กม.12+005 ปริมาณงาน 4 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 18/03/2567 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2567 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน งานป้ายแขวนสูง ปริมาณงาน 16 แห่ง (148.12 ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 278 รายการ