f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
271 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1083 ตอนควบคุม 0100 ตอน ห้วยน้อยกา - เด่นชาติ (ตอน 1 - ตอน 2) ตำบลม่วงเจ็ดต้น อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.3+217 - กม.3+903 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
272 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานฟื้นฟูทางหลวงคืนสู่สภาพอย่างยั่งยืน ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0503 ตอน นาไพร - ม่วงเจ็ดต้น ระหว่าง กม.375+125 - กม.375+225 ปริมาณงาน 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
273 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0102 ตอน น้ำปาด - ปากนาย ระหว่าง กม.64+500 - กม.66+425 ปริมาณงาน 17,901 ตร.ม. เปลี่ยนแปลงแผน
274 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.13+900 - กม.17+000 ปริมาณงาน 18,600 ตร.ม. ยกเลิกแผน
275 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการ บูรณะทรัพย์สินทางหลวงเพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้เส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 1339 ตอนควบคุม 0101 ตอน ห้วยมุ่น - น้ำปาด (ตอน 1 - ตอน 4) ตำบลแสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ระหว่าง กม.0+000 - กม.46+862 (เป็นตอน ๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
276 23/11/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ระหว่าง กม.13+900 - กม.17+000 ปริมาณงาน 18,600 ตร.ม. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
277 08/08/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการติดตั้งราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 1163 ตอนควบคุม 0100 ตอน ร่วมจิต - น้ำพร้า ตอน 2 ระหว่าง กม.16+110-กม.29+016 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 แห่ง (1,692 ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
278 06/08/2561 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 งานจ้างเหมาทำการบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังผาชัน - น้ำปาด ตอน 2 ระหว่าง กม.297+692 - กม.300+687 และ กม.306+730 - กม.307+950 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 271 ถึง 278 จาก 278 รายการ