f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
"ขอยกเลิกการประชุมโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน"
ลงวันที่ 23/03/2563

แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 สำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) ขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่า "ขอยกเลิกการประชุมโครงการมีส่วนร่วมของประชาชน" ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 - 12.00 น. ณ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคมไว้ก่อน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัส COVID-19 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


'