f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จัดซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 15 ใบ 05/05/2563 511/85/63/237 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
2 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 22/04/2563 511/60/63/222 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
3 จ้างปรับปรุงบริเวณทางแยกฯ จำนวน 1 งาน 14/04/2563 511/-/63/206 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
4 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 7 รายการ 05/05/2563 511/60/63/236 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
5 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 29/04/2563 511/45/63/232 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
6 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 22/04/2563 511/45/63/221 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
7 จ้างเหมาทาสีน้ำปูนสะพานฯ จำนวน 1 งาน 14/04/2563 511/-/63/203 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
8 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 01/05/2563 511/60/63/233 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
9 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 28/04/2563 511/45/63/231 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
10 จัดซื้อกระดาษย่น ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 โหล 28/04/2563 511/60/63/229 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
11 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 28/04/2563 511/60/63/230 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
12 จัดซื้อแผ่นสะท้อนแสง สีส้ม 24 นิ้ว จำนวน 50 หลา 22/04/2563 511/60/63/225 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
13 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 22/04/2563 511/60/63/223 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
14 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 28/04/2563 511/45/63/231 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
15 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 27/04/2563 511/60/63/228 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
แสดง 1 ถึง 15 จาก 264 รายการ