f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 03/04/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ปี 2563 ค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบ ระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ (ระดับ 7-8) (1 หลัง) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 24/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31500 งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ตอน 4 ระหว่าง กม.106+550 - กม.108+462 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 24/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ประจำปีงบประมาณ 2563 งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน 31300 งานเครื่องหมายนำทาง สาย 1275 ตอนควบคุม 0100 ตอน มะขามสูง-พญาแมน และ สาย 126 ตอนควบคุม 0102 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองพิษณุโลกด้านทิศเหนือ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 23/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมอำนวยการและสนับสนุนการพัฒนาทางหลวง ประจำปี 2563 ค่าปรับปรุงอาคารที่ทำการ งานปรับปรุงอาคารที่ทำการ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 13/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 26100 งานก่อสร้างทางระบายน้ำถาวร ทางหลวงหมายเลข 1293 ตอนควบคุม 0200 ตอน ท่าฉนวน - บางระกำ ตอน 1 ระหว่าง กม.27+325 - กม.27+505 RT. และ กม.27+775 - กม.28+125 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 13/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 1 ที่ กม.5+330 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 13/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 27200 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1303 ตอนควบคุม 0100 ตอน ปลายนา - หนองตูม ตอน 3 ที่ กม.6+049 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 13/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 22400 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนควบคุม 0402 ตอน พิษณุโลก - ร้องโพธิ์ ระหว่าง กม.229+290 - กม.231+128 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 13/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23400 งานซ่อมทางผิวคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0301 ตอน หนองนา - พิษณุโลก ระหว่าง กม.101+550 - กม.104+700 (เป็นแห่งๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 13/03/2563 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2563 รหัสงาน 23600 งานซ่อมสะพานและโครงสร้าง ทางหลวงหมายเลข 1058 ตอนควบคุม 0100 ตอน แยกต้นหว้า - พิษณุโลก ที่ กม.0+650 LT.,RT. (สะพานข้ามแม่น้ำน่าน) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 83 รายการ