f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1
วิสัยทัศน์ : “เป็นเลิศด้านการบำรุงรักษาและพัฒนาทางหลวง”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อใบมีดตัดหญ้า ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 15 ใบ 05/05/2563 4,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 22/04/2563 139,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จ้างปรับปรุงบริเวณทางแยกฯ จำนวน 1 งาน 14/04/2563 126,582.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 7 รายการ 05/05/2563 51,610.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 29/04/2563 19,410.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 22/04/2563 98,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จ้างเหมาทาสีน้ำปูนสะพานฯ จำนวน 1 งาน 14/04/2563 496,984.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 01/05/2563 79,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 28/04/2563 98,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อกระดาษย่น ขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 2 โหล 28/04/2563 960.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 2 รายการ 28/04/2563 3,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อแผ่นสะท้อนแสง สีส้ม 24 นิ้ว จำนวน 50 หลา 22/04/2563 132,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุงานจราจร จำนวน 3 รายการ 22/04/2563 16,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 28/04/2563 98,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 จัดซื้อวัสดุโยธา จำนวน 3 รายการ 27/04/2563 2,670.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 285 รายการ