f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
UTTARADIT 2 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : งานบำรุงทางสู่ระบบมาตรฐาน ประสานงานท้องถิ่น สนองตอบยุทธศาสตร์จังหวัดและประชาชนผู้ใช้ทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
31 17/05/2563 การยกเลิกการเรียกขอสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน โดยใช้แค่บัตรประชาชนและทะเบียนบ้านตัวจริงเท่านั้น
32 02/05/2563 ประมวลภาพกิจกรรมแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (02) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
33 02/05/2563 ประมวลภาพกิจกรรมแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 (01) เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562
34 28/03/2563 มาตรการเร่งด่วนในการป้องกัน วิกฤตการณ์ จากเชื้อไวรัส COVID-19 โดยได้มีการตั้งจุดตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ และมีการติดตั้งอุโมงค์ป้องกันเชื้อ COVID-19 โดยพ่นละอองสเปรย์น้ำยาฆ่าเชื้อตลอดการเดินผ่านช่องทางอุโมงค์
35 28/03/2563 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 โดยหมวดทางหลวงอุตรดิตถ์ ได้ทำการช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้ง ดังนี้ วันที่ 23 - 24 มีนาคม 2563 หมวดทางหลวงอุตรดิตถ์?ได้ให้ความช่วยเหลือน้ำสำหรับอุปโภค? บ้านน้ำไผ่? ต.งิ้วงาม? จ.อุตรดิตถ์ จำนวนรวม 60,000? ลิตร? รวม 10 เที่ยว เพื่อบรรเทาภัยแล้งให้แก่ประชาชนในพื้นที่
36 29/09/2562 กรมทางหลวงจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ให้ความรู้ด้านจราจร 104 โรงเรียนทั่วประเทศ
37 29/09/2562 กรมทางหลวงวางกระสอบทรายเพื่อกู้ถนน จ.อุบลราชธานี สำเร็จ การจราจรสามารถผ่านได้ พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์อุทกภัยจนกว่าจะคลี่คลาย
38 18/03/2562 กรมทางหลวง เชิญสัมผัสถนนสายดอกไม้ “เหลืองปรีดียาธร” บนทางหลวงหมายเลข 3502 จังหวัดสุพรรณบุรี สอบถามโทร 1586
39 07/01/2562 ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าเยี่ยมชมบูธแขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2
40 07/01/2562 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 2 ออกบูธ ณ งานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาด 2562
41 04/11/2561 กรมทางหลวงก่อสร้างสะพานข้ามแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 11 กับ ทางหลวงหมายเลข 12 (แยกอินโดจีน)
42 04/11/2561 กรมทางหลวง สรุปอุบัติเหตุบนทางหลวงประจำเดือนกันยายน 2561 พบอุบัติเหตุลดลง 2% จากปีที่ผ่านมา
43 04/11/2561 กรมทางหลวง แก้ไขปัญหาน้ำท่วมบนถนนวิภาวดีฯ อย่างยั่งยืน คาดแล้วเสร็จมีนาคม 2562