f
title
แขวงทางหลวงพิจิตร
วิสัยทัศน์ : เร่งรัด พัฒนางานบำรุงรักษาทางหลวงตามมาตรฐานรองรับการขนส่ง เพื่อความสะดวกปลอดภัย ภูมิทัศน์สวยงาม
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 18/02/2562 51960/62/182 แขวงทางหลวงพิจิตร
2 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 18/02/2562 51960/62/179 แขวงทางหลวงพิจิตร
แสดง 1 ถึง 2 จาก 2 รายการ