f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
91 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2567 25,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
92 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน 08/03/2567 20,460.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
93 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 323,190.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
94 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 13,800.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
95 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 6,067.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
96 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 6,095.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
97 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/03/2567 23,700.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
98 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 126,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
99 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/03/2567 12,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
100 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างเอกชนดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 06/03/2567 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
101 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/03/2567 495,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
102 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 งาน 05/03/2567 15,860.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
103 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2567 05/03/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
104 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 20,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
105 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/03/2567 34,718.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 91 ถึง 105 จาก 2,070 รายการ