f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2567 37,160.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างเอกชนดำเนินการซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 19/06/2567 21,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 19/06/2567 22,140.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567 299,309.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567 399,309.20 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/06/2567 5,517.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2567 9,689.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างเหมาตัดหญ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/06/2567 194,278.24 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 งาน 13/06/2567 16,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 1 งาน 13/06/2567 8,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/06/2567 11,532.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2567 18,560.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2567 33,739.90 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2567 13,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2567 06/06/2567 0.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,093 รายการ