f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
106 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2567 62,195.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
107 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 9,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
108 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 38,010.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
109 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อ วัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/02/2567 18,845.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
110 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2567 9,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
111 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 116,940.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
112 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 129,820.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
113 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/02/2567 176,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
114 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 143,060.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
115 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 26,570.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
116 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 66,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
117 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 24,120.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
118 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุโรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/02/2567 8,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
119 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนต.ค.2566 ถึง ธ.ค.2566 14/02/2567 122,667.68 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
120 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุงยานพาหนะ จำนวน 1 งาน 13/02/2567 12,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 106 ถึง 120 จาก 2,070 รายการ