วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ตรวจคัดกรอง COVID-19
ลงวันที่ 20/03/2563

ตรวจคัดกรอง COVID-19

ประจำวันที่ 20 มีนาคม 2563

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ดำเนินการตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ กรมทางหลวง เพิ่มมาตรการคัดกรองสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

โดยจัดตั้งจุดคัดกรอง และเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับตรวจวัดเจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ (ทุกวัน) และทุกสำนักงานหมวดทางหลวงในสังกัด..คัดกรองเช่นเดียวกัน


#กรมทางหลวง
#สายด่วนทางหลวง 1586


'