วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ประชุมหารือเพื่อเตรียมการบริหารการจราจร
ลงวันที่ 16/11/2561

วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) พร้อมด้วย นายสุพจน์  ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ), นายพัฒนา คนซื่อ รองผู้อำนวยการฯ(ฝ่ายวิศวกรรม), นายทรงศักดิ์ ทองสุข รักษาการหัวหน้าแผนงาน, นายไพบูลย์ บุญมาก ผช.หัวหน้าแผนงาน และนางกัญญารัตน์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงวังทอง ประชุมร่วมกับ บริษัท เจริญสิทธิ์ก่อสร้าง จำกัด ผู้รับจ้าง, ตำรวจภูธรเมืองพิษณุโลก, ตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5, ป้องกันบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก, บริษัท เกษตรพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด, บริษัท เจริญโภคภัณฑ์ จำกัด, บริษัท โชควิวัฒน์คอนกรีต(ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) ประชุมหารือ เพื่อเตรียมความพร้อม การจัดการจราจรบริเวณก่อสร้างโครงการยกระดับความปลอดภัย บริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ทล.12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง กม.243+055 สามแยก CP ณ ห้องประชุมสำนักงานแขวงฯ 


'