วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
มโหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 27/05/2562

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 เวลา 17.30 น.

จังหวัดพิษณุโลก จัดแสดงมโหรสพสมโภช เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ระหว่าง วันที่ 22 - 24 พฤษภาคม 2562

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ เป็นประธานในพิธี

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง), นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวงฯ

นายชวลิต กรรณเมือง หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกระทุ่ม, นางศิริวรรณ มากโภคา หัวหน้างานสารสนเทศ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมงานดังกล่าว

ณ บริเวณสวนกลางเมือง และสวนชมน่าน จังหวัดพิษณุโลก


'