วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ลงวันที่ 27/05/2562

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

นำข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับ หน่วยรับบริจาคเคลื่อนที่ สภากาชาดไทย จังหวัดพิษณุโลก

“เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”

ณ สำนักงานแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

 


'