วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)
ลงวันที่ 31/05/2562

วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมโครงการฯ ซึ่ง กองฝึกอบรม กรมทางหลวง

โดย นายจิระพงศ์ เทพพิทักษ์ ผู้อำนวยการกองฝึกอบรม พร้อมคณะ ได้มาจัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ (COP)

เรื่อง การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารงานพัสดุ (ครั้งที่ 5)

เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แบ่งปันประสบการณ์ เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาอันเกิดจากการดำเนินงานด้านการพัสดุ

นำไปสู่แนวทางปฏิบัติที่ดีและถูกต้องร่วมกัน เสริมสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติด้านการพัสดุ

และส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และการจัดการความรู้ที่ดีของหน่วยงาน

โดย นายสมบัติ เจริญพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5 (พิษณุโลก) เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ดังกล่าว

ณ อาคารสมชาย เดชภิรัตนมงคล แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1

อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก


'