วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี
ลงวันที่ 03/06/2562

วันจันทร์ที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 06.50 และ 08.30 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นายประคอง บุญกระจ่าง หัวหน้าหมวดทางหลวงชาติตระการ, นายสนธิชัย สิงหวิชัย หั่วหน้าหน่วยอำนวยความปลอดภัย

นางธรรมภรณ์ ปรางมาศ หัวหน้างานพัสดุและสัญญา และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชีนี

ณ ศาลาประชาคม และเวทีกลาง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


'