วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา
ลงวันที่ 18/07/2562

วันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 นายเจษดา บุญรอด 

ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) 

มอบหมายให้ นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายบริหาร) นายทรงศักดิ์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านป่า

นางศิริวรัทย์ อยู่จำนงค์ หัวหน้างานการเงินและบัญชี ,นางอันทิพย์ สุวรรณนาค หัวหน้างานสารบรรณ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

ร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันอาสาฬหบูชา วันเข้าพรรษา และ พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2562 และเวียนเทียน ในภาคค่ำ

ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


'