วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
กิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”
ลงวันที่ 28/07/2562

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

นายพัฒนา เพชรสุริยา รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายวิศวกรรม) นำ เจ้าหน้าที่ในสังกัด

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดีด้วยหัวใจ”

บริเวณหน้าวัด พระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


'