วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
จัดทำป้ายแนะนำเส้นทาง
ลงวันที่ 03/11/2562

นายเจษดา บุญรอด  ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ได้จัดให้ทำป้ายแนะนำเส้นทางเพิ่มติม บริเวณรอบวงเวียน และ ทางออกไปสู่จังหวัดต่างๆ

เพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัย แก่ผู้ใช้เส้นทาง

บริเวณสี่แยกอินโดจีน  จังหวัดพิษณุโลก


'