วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานกิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพาน และท่ออุโมงค์ คสล. ทางหลวงหมายเลข 1143
ลงวันที่ 07/02/2563

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. - 12.00 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

ประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน งานกิจกรรมก่อสร้างบูรณะปรับปรุงสะพาน และท่ออุโมงค์ คสล. ทางหลวงหมายเลข 1143

ตอนควบคุม 0101 ตอน นครไทย - น้ำคลาด ที่ กม.4 +723 - กม.8+216

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านพร้าว ตำบลบ้านพร้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 


'