วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ประชุม เพื่อหารือร่วมกัน กรณีต้นไม้ และสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง
ลงวันที่ 19/02/2563

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

จัดการประชุม เพื่อหารือร่วมกัน กับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 4 พิษณุโลก, องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, การประปาส่วนภูมิภาคสาขานครไทย

กรณีต้นไม้ และสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง ทล.1143 ตอน นครไทย - น้ำคลาด ระหว่าง กม.2+000 - กม.4+740 และ

ทล.1296 ตอน ท่างาม - โป่งแค ระหว่าง กม.10+250 - กม.13+250, กม.42+750 - กม.45+74


'