วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
กรมทางหลวงรวมใจต้านภัยแล้ง
ลงวันที่ 02/03/2563

????กรมทางหลวงรวมใจต้านภัยแล้ง????

วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563  นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

มอบหมายให้ นายไพบูลย์  บุญมาก หมวดทางหลวงชาติตระการ ช่วยเหลือภัยแล้ง ประชาชนไม่มีน้ำอุปโภค บริโภค

บ้านนาน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลท่าสะแก? อำเภอชาติตระการ? จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ราย และ

บ้านหนองบัว?ขาว หมู่ที่ 9 ตำบลท่า?สะแก? อำเภอชาติตระการ? จังหวัดพิษณุโลก ช่วยเหลือประชาชน จำนวน 1 ราย น้ำ 2 เที่ยว

ปริมาณน้ำ จำนวน 14,000 ลิตร


#สายด่วนกรมทางหลวง 1586
#พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560
#เรารักกรมทางหลวง


'