วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
จิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
ลงวันที่ 06/03/2563

วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

มอบหมายให้ นายชวลิต กรรณเมือง หัวหน้าหมวดทางหลวงบางกระทุ่ม เข้าร่วมกิจกรรม

" จิตอาสาพัฒนา Big Cleaning Day ลดปัญหามลพิษจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 และการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) "

ณ บริเวณสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก


'