วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
โควิค-19
ลงวันที่ 16/03/2563

ไวรัส COVID - 19 

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ดำเนินการตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และกรมทางหลวง

เพิ่มมาตรการคัดกรองสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 

โดยจัดหาเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ สำหรับวัดไข้เจ้าหน้าที่ และบุคคลภายนอก ที่เข้ามาติดต่อราชการ


# 1586 สายด่วนกรมทางหลวง
# พระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์2560
# เรารักกรมทางหลวง


'