f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก
ลงวันที่ 21/12/2566
วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม 2566 เวลา 07.00 น.- ถึง 08.30 น.??
นายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประะธานการจัดกิจกรรม " กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก" ????
หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม จังหวัดพิษณุโลก (เจ้าภาพ)
จัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ ทั้งภาครัฐ และผู้นำเอกชน ภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้อราชการต่าง ๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการ และหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก
โดยมี นายพันธุ์ศักดิ์ สัตยเทวา ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5,นายบัณฑิต รักษาดี รองผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 5,นายพิชฌคุณ ส.วรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) ,นายอวิรุทธิ์ ทับทิมแท้ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 1 พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ และ เจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ พร้อมกันดำเนินการดังกล่าว...
ณ บริเวณสำนักงานทางหลวงที่ 5(พิษณุโลก) อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

'