f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก
ลงวันที่ 22/01/2567

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2567 นายพิชฌคุณ ส.วรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) มอบหมายให้นายปริทัศน์ โพธิ์ดง รองผู้อำนวยการแขวงฯ(ฝ่ายปฏิบัติการ) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม "กาแฟยามเช้า จังหวัดพิษณุโลก" เพื่อส่งเสริมระบบการทำงานแบบบูรณาการ และให้หัวหน้าส่วนราชการทั้งภาครัฐ ผู้นำภาคเอกชน และภาคประชาชน ได้พบปะหารือข้าราชการต่างๆ และเป็นการสานสัมพันธ์ระหว่างส่วนราชการและหน่วยงานในจังหวัดพิษณุโลก ณ ชุมชนแสงดาวรักษ์ถิ่น ตำบลปากโทก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน


'