f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการ
ลงวันที่ 12/02/2567
วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. 
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) นำโดย นายพิชฌคุณ ส.วรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการแขวงฯ ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมรณรงค์แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบราชการ ตามมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ และสวมใส่เครื่องแต่งกายประจำวันของกรมทางหลวง

'