f
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
การมีส่วนร่วมของประชาชน งานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง
ลงวันที่ 21/02/2567
วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธุ์ 2567 เวลา 10.00 น.
นายพิชฌคุณ ส.วรเนตร ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จัดให้มีการประชุม " การมีส่วนร่วมของประชาชน งานกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง " ทางหลวงหมายเลข 20130102 ตอน น้ำเทิน - บ่อโพธิ์ ที่ กม.45+975 - กม.48+000 นายไสว เจริญศรี นายอำเภอนครไทย ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด
โดยมีชาวบ้านผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ความสนใจรับฟัง ร่วมแสดงความคิดเห็น ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ตำบลบ่อโพธิ์ อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

'