วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวง ของกรมทางหลวง
ลงวันที่ 31/07/2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) สำนักงานทางหลวงที่ 5 กรมทางหลวง

พร้อมด้วย นายสุพจน์ ศิริลักษณ์ รองผู้อำนวยการแขวง ฯ (ฝ่ายปฏิบัติการ) นายศิริวัฒน์ วัฒนสมบูรณ์ชัย รองผู้อำนวยการแขวง ฯ (ฝ่ายบริหาร)

นายปริทัศน์ โพธิ์ดง หัวหน้าหมวดทางหลวงแก่งโสภา และ เจ้าหน้าที่แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)

ร่วมกับผู้นำท้องถิ่นตำบลห้วยเฮี้ย ประกอบด้วย นายแดนชัย กิตติวุฒิเมธี นายกองค์การบริหารส่วน ต.ห้วยเฮี้ย นายณรงค์ สิงห์ขอน กำนัน ต.ห้วยเฮี้ย

นายคำมูล ยศสุวรรณ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านซำรู้ ม.10 ต.ห้วยเหี้ย

ได้พบปะพูดคุยกัน เรื่อง ที่ดินสงวนนอกเขตทางหลวง ของกรมทางหลวง

ในพื้นที่ บ้านซำรู้ หมู่ที่ 10 ต.ห้วยเฮี้ย อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ที่ดินติดเขตทางหลวงหมายเลข 2013 (สายบ้านแยง-นครไทย) กม.6+560-6+760 LT

ซึ่งปัจจุบันมีการอ้างสิทธิครอบครองโดยประชาชน

จากนั้นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) และ คณะ ลงพื้นที่สำรวจบริเวณดังกล่าว มีเนื้อที่ทั้งหมด 37 ไร่ 2 งาน

ณ สำนักงานหมวดทางหลวงแก่งโสภา


'