วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 30/04/2563 515/35/63/333 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
32 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 13/05/2563 515/60/63/349 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 08/05/2563 515/60/63/344 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 13/05/2563 515/60/63/347 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 05/05/2563 515/60/63/341 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
36 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 08/05/2563 515/45/63/343 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
37 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 3 รายการ 30/04/2563 515/40/63/331 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/05/2563 515/60/63/340 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
39 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 515/60/63/332 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
40 จ้างซ่อม Printer HP Laserjet M127fn จำนวน 1 เครื่อง 05/05/2563 515/-/63/338 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 05/05/2563 515/40/63/339 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/04/2563 515/60/63/308 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
43 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/04/2563 515/60/63/329 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
44 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 11/03/2563 515/30/63/81 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
45 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/05/2563 515/-/63/65 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,169 รายการ