วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 24/04/2563 515/40/63/320 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 24/04/2563 515/60/63/322 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
78 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 24/04/2563 515/40/63/324 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
79 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซออล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 29/04/2563 515/35/63/327 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
80 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 2 รายการ 24/04/2563 515/40/63/319 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
81 ซื้อวัสดุเกษตร จำนวน 7 รายการ 21/04/2563 515/70/63/307 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
82 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 4 รายการ 24/04/2563 515/40/63/318 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
83 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 24/04/2563 515/60/63/321 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
84 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้ายเรดาร์จำกัดความเร็ว 60 กม./ชม. (Your Speed) สาย 12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย ที่ กม.292+100 บริเวณเกาะกลางถนน จำนวน 1 แห่ง 15/04/2563 515/-/63/292 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
85 จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ สาย 1086 ตอนมะขามสูง-วัดโบสถ์ บริเวณทางแยก ที่ กม.24+920 (ด้านซ้ายทาง) และที่ กม.24+980 (ด้านขวาทาง) จำนวน 2 ชุด 16/04/2563 515/-/63/295 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
86 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 16/04/2563 515/60/63/296 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 22/04/2563 515/40/63/312 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
88 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 17/04/2563 515/35/63/300 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
89 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบโซล่าเซลล์ สาย 12 ตอนร้องโพธิ์-วังทอง ระหว่าง กม.244+000 - กม.251+386 จำนวน 4 ชุด 15/04/2563 515/-/63/293 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
90 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 15/04/2563 515/35/63/290 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,169 รายการ