วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
961 จ้างเหมาทำการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างขนาดสูง 9.00 เมตร ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ชุด 11/01/2562 515/-/62/180 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
962 จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ 16/01/2562 515/-/62/69 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
963 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/01/2562 515/30/62/68 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
964 ประกวดราคาจ้างค่าปรับปรุงงานอำนวยความปลอดภัยแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) เพื่องานจ้างเหมาผลิตพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาหลักนำทางยางพารา จำนวน 1,192.00 ต้น 18/03/2562 พล.2/28/2562 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
965 จ้างซ่อมยานพาหนะ จำนวน 1 คัน 08/01/2562 515/-/62/N06 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
966 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 28/01/2562 515/60/62/224 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
967 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 25/01/2562 515/60/62/221 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
968 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 25/01/2562 515/40/62/220 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
969 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนว 6 รายการ 25/01/2562 515/40/62/219 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
970 ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 5 รายการ 25/01/2562 515/40/62/218 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
971 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 23/01/2562 515/60/62/213 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
972 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 23/01/2562 515/60/62/211 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
973 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 10,000 ลิตร 22/01/2562 515/35/62/207 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
974 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 21/01/2562 515/60/62/205 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
975 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/01/2562 515/60/62/203 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 961 ถึง 975 จาก 1,169 รายการ