วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/04/2563 515/60/63/289 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
92 จ้างเหมาทำการติดตั้งป้ายเตือนเขตโรงเรียนกระพริบโซล่าเซลล์ สาย11 ตอนกกไม้แดง-บ้านป่า ระหว่าง กม.202+850 - กม.235+960 (LT,RT) จำนวน 8 ชุด 09/04/2563 515/-/63/282 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
93 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/04/2563 515/60/63/291 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
94 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/04/2563 515/60/63/294 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
95 จ้างจัดทำป้ายไวนิล จำนวน 2 รายการ 20/04/2563 515/-/63/304 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
96 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/04/2563 515/60/63/305 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
97 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 20/04/2563 515/60/63/306 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
98 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 2 รายการ 01/04/2563 515/35/63/265 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
99 จ้างเหมาทำการติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ROAD STUD (UNI-DIRECTION WHITE) ตามแบบมาตรฐาน สาย 12 ตอนร้องโพธิ์-วังทอง ระหว่าง กม.240+500 - กม.250+749 ด้านซ้ายทางและขวาทาง รวมปริมาณงาน 1,815 อัน 02/04/2563 515/-/63/270 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
100 จ้างเหมาติดตั้งแผ่นเป้าสะท้อนแสงด้านข้างและหลังบาริเออร์ สาย 12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย ระหว่าง 279+967 - 280+767 และระหว่าง กม.319+975 - กม.321+612 (ด้านซ้ายทางและขวาทาง) รวมปริมาณงาน 1 แห่ง 25/03/2563 515/-/63/243 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
101 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน 6,000 ลิตร 14/04/2563 515/35/63/287 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
102 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 100 ลิตร 13/04/2563 515/35/63/286 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
103 จ้างเหมาทำการทาสีสะพานคนเดินข้ามในเขตทางหลวงที่ควบคุม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอนวังทอง-เข็กน้อย ระหว่าง กม.295+184 - กม.309+355 จำนวน 5 แห่ง รวมปริมาณงาน 1,798.66 ตร.ม. 07/04/2563 515/-/63/279 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
104 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 95 จำนวน 200 ลิตร 31/03/2563 515/35/63/264 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
105 จ้างเหมาทำการทาสีราวกันอันตราย Gulvanized ทางหลวงหมายเลข 1237 ตอนชาติตระการ-ชำนาญจุ้ย ระหว่าง กม.50+000 - กม.56+957 LT.,RT. (เป็นแห่งๆ) รวมปริมาณงาน 1,200 ตร.ม. 02/04/2563 515/-/63/268 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,169 รายการ