วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1021 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 11/01/2562 1,215.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1022 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน 7 รายการ 10/01/2562 4,779.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1023 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 10/01/2562 82,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1024 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการติดตั้งหมุดลูกแก้วสะท้อนแสง 360 องศา พลังงานแสงอาทิตย์ ในหลอด LED ชนิดความเจ้มสูง จำนวน 210 ตัว 10/01/2562 483,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1025 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุอื่นๆ จำนวน ๙ รายการ 10/01/2562 22,760.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1026 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการตีเส้นจราจรจุดติดตั้งไฟสัญญาณจราจร TRAFFIC SIGNALS จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 463,299.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1027 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 04/01/2562 344,400.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1028 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการผลิตและติดตั้งป้าย ป้ายตรวจจับความเร็ว และป้ายเขตชุมชนลดความเร็ว CITY LIMIT REDUCE SPEED จำนวน 2 รายการ 04/01/2562 230,535.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1029 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ 08/12/2561 2,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1030 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/01/2562 10,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1031 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/01/2562 1,170.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1032 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 7 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/01/2562 6,020.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1033 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/01/2562 11,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1034 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/01/2562 1,250.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1035 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 7 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/01/2562 18,080.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,021 ถึง 1,035 จาก 1,206 รายการ