วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1036 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/01/2562 7,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1037 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 6 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/01/2562 20,640.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1038 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 8 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/01/2562 16,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1039 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/01/2562 780.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1040 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/01/2562 6,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1041 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 1 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/01/2562 4,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1042 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อของใช้ในโรงงาน จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 08/01/2562 1,950.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1043 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/01/2562 11,700.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1044 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซ่อมเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 2 รายการ (งานเงินทุนหมุนเวียน) 02/01/2562 16,300.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1045 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/01/2562 38,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1046 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ 11/01/2562 22,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1047 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/01/2562 3,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1048 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว จำนวน ๑๐,๐๐๐ ลิตร 25/12/2561 254,981.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1049 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 19/12/2561 1,600.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1050 แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง) จ้างเหมาทำการทาสีน้ำปูนสะพาน รวมปริมาณงาน ๒,๓๐๘.๔๕ ตารางเมตร 19/12/2561 170,825.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1,036 ถึง 1,050 จาก 1,206 รายการ