f
title
แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1
UTTARADIT 1 HIGHWAY DISTRICT
วิสัยทัศน์ : “ ทางหลวง สะดวก ปลอดภัย ตอบสนองความพึงพอใจของผู้ใช้ทาง ”
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
2041 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 จ้างซ่อมรถยนต์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2561 8,560.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2042 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 11,925.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2043 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2561 11,205.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2044 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/12/2561 80,470.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2045 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 สรุปผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 13/12/2561 2,021,224.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2046 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.190+757 - กม.193+523 ปริมาณงาน 24,894.00 ตร.ม. 31/01/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2047 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 1324 ตอนควบคุม 0200 ตอน ทุ่งป่ากระถิน - พญาแมน ระหว่าง กม.6+257 - กม.8+320 ปริมาณงาน 18,567.00 ตร.ม. 29/01/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2048 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0503 ตอน บึงหลัก - หนองน้ำเขียว ระหว่าง กม.337+442 - กม.338+528 (RT.) ปริมาณงาน 11,620.00 ตร.ม. 29/01/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2049 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2561 11,959.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2050 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 24100 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 117 ตอนควบคุม 0401 ตอน พญาแมน - ไร่อ้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.194+710 - กม.196+052 ปริมาณงาน 12,078.00 ตร.ม. 31/01/2562 9,900,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2051 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 57,190.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2052 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้ออุปกรณ์ส่วนประกอบซ่อมบำรุง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/12/2561 5,800.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2053 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2561 85,900.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2054 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2561 25,920.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
2055 แขวงทางหลวงอุตรดิตถ์ที่ 1 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/12/2561 28,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 2,041 ถึง 2,055 จาก 2,070 รายการ