วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมสายทางในความควบคุมฯ
ลงวันที่ 01/09/2562

???? ข่าวประชาสัมพันธ์ แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง) กรมทางหลวง ประจำ วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน 2562  ????

รายงานสถานการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมสายทางในความควบคุมฯ จำนวน 3 สายทาง รถเล็กผ่านไม่ได้ 1 แห่ง มีรายละเอียด ดังนี้.-

                     1.ทล.11 ตอน กกไม้แดง - บ้านป่า

                    - ระหว่าง กม.209+700 - กม.209+900 น้ำท่วมผิวทางสูง 30 ซม. (รถเล็กไม่สามารถผ่านได้)

                    - ระหว่าง กม.208+300 - กม.208+500 น้ำท่วมผิวทางสูง 20 ซม. (รถเล็กสามารถผ่านได้)

                   2. ทล.12 ตอน วังทอง - เข็กน้อย

                   - ระหว่าง กม.252+000 - กม.252+300

                  น้ำท่วมผิวทางสูง 55 ซม. (รถเล็กไม่สามารถผ่านได้ ใช้เส้นทางเลี่ยง) (ภาพประกอบ)

                  - ระหว่าง กม.254+800 - กม.255+800

                 น้ำท่วมผิวทางสูง 35 ซม. (รถเล็กสามารถผ่านได้ )

                 - ระหว่าง กม.259+900 - กม.260+500

                 น้ำท่วมผิวทางสูง 35 ซม. (รถเล็กสามารถผ่านได้)

                 3. ทล.1295 ตอน กกไม้แดง - เนินมะปราง

                 - ระหว่าง กม.22+650 - กม.22+800 น้ำท่วมผิวทางสูง 30 ซม. (การจราจรผ่านได้)

มีป้ายติดตั้ง กรวยยาง เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก และปลอดภัย ขอให้ผู้ใช้เส้นทางระมัด ระวัง หรือหลีกเลี่ยงเส้นทางใช้เส้นทางอื่นแทน ??????

#สายด่วนกรมทางหลวง 1586 


'