วิสัยทัศน์ : ยอดเยี่ยมด้านการบำรุงรักษาทาง และพัฒนาสี่แยกอินโดจีน
title
แขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2 (วังทอง)
Highway Phitsanulok2(Wangthong)
รายงานสถานการณ์น้ำท่วม น้ำท่วมสายทางในความควบคุมฯ
ลงวันที่ 02/09/2562

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน 2562

นายเจษดา บุญรอด ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงพิษณุโลกที่ 2(วังทอง)

พร้อมด้วย นางกัญญารัตน์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงวังทอง และ นายทรงศํกดิ์ ทองสุข หัวหน้าหมวดทางหลวงบ้านป่า

อยู่ในพื้นที่ บริเวณน้ำท่วม ทางหลวงหมายเลข 12 ตอน ร้องโพธิ์ - วังทอง

ช่วยกัน ดูแล อำนวยความสะดวก และปลอดภัย ให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทาง ??????????????????


'